نام پروژه: طرح توسعه پارس جنوبی

کارفرما: فرادست انرژی فلات

کارفرما اصلی: نفت ستاره خلیج فارس

وضعیت پروژه: درحال اجرا                                                                                 

جزییات سوابق اجرایی پروژه های شرکت :

پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس

نام کارفرمای اصلی : شرکت نفت ستاره خلیج فارس

نام کارفرمای پروژه : شرکت فرادست انرژی فلات

اعضای کنسرسیوم : شرکت فرادست انرژی فلات، شرکت تهران جنوب ، مهندسین مشاور بینا

موضوع پروژه :

 • مدیریت و نظارت برفعالیت های پیش راه اندازی پالایشگاه

شرح پروژه :

این پالایشگاه در زمینی به مساحت 680 هکتارواقع در 25 کیلومتری غرب بندرعباس واقع گردیده است. اهداف اصلی ساخت و راه اندازی این پالایشگاه به شرح موارد زیر می باشد :

 • پالايش 360000 بشکه میعانات گازی درروز

 • خودکفايی کشوردرتولید بنزين

 • تولیدمحصولات مطابق استاندارهای کیفی اروپا

 • ايجادارزش افزوده بیشتربرمیعانات گازی تولیدی درپالايشگاههای گازی پارس جنوبی

 • جلوگیری ازصادرات موادخام وتبديل آن به فرآورده های با ارزش تر

 • اشتغال زايی بیشتر درکشور

این پالایشگاه در سه بخش واحدهای فرایندی، تاسیسات جانبی و محوطه ذخیره سازی، فرآورده های تولیدی به شرح ذیل خواهد داشت :

 • گاز مایع (LPG)

 • بنزین با مشخصه اکتان 90

 • بنزین با مشخصه اکتان 95

 • سوخت جت

 • گازوییل سبک

 • گازوییل سنگین

 • گوگرد جامد

 • هیدروژن

اهم شرح خدمات شرکت تسکو در پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس :

 • تهیه برنامه های پیش راه اندازی و دستورالعمل های آن در مرحله مهندسی.

 • ایجاد و بکارگیری تیمی با صلاحیت مناسب و مورد تایید جهت مدیریت و نظارت بر پیش راه اندازی بر اساس برنامه های تایید شده، جداول و دستورالعمل ها.

 • انجام بازرسی های ایمنی و ثبت و صیانت از کلیه اصول ایمنی.

 • اجرای کلیه جداول زمانی برنامه ریزی و رویه های ارایه گزارش پیشرفت بوسیله نرم افزارICAPS.

 • انجام کلیه هماهنگی ها با تامین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران در مرحله پیش راه اندازی.

 • مدیریت و هدایت جلسات انجام کار بر اساس برنامه های زمانبندی شده.

 • ایجاد و توسعه کلیه المانهای مورد نیاز ICAPS.

 • نگهداری و جمع آوری مدارک فنی بر اساس ICAPS.

 • نظارت بر پیش راه اندازی بر اساس مدارک پروژه.

 • فهرست وضعیت پیش راه اندازی (Status Index).

 • مدیریت، به روز رسانی و رفع پانچ لیستهای پیش راه اندازی