نام پروژه: طرح توسعه پارس جنوبی

کارفرما: آریا نفت شهاب

کارفرما اصلی: شرکت نفت و گاز پارس

وضعیت پروژه: تحویل قطعی به کارفرما

طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی :

نام کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

اعضای کنسرسیوم : شرکت آریا نفت شهاب، شرکت صنایع فراساحل، شرکت ایزوایکو، شرکت تاسیسات دریایی

موضوع پروژه :

 • نظارت برپیش راه اندازی،اجرای عملیات راه اندازی وStart-up پالایشگاه

 • اجرای برق، ابزار دقیق و مخابرات پالایشگاه

 • تکمیل عملیات اجرایی فعالیت های مکانیکال واحدهای عملیاتی پالایشگاه

 • بهره برداری، تعمیرات و نگهداری پالایشگاه

 • شرح پروژه :

 • مجموعه پالایشگاه گازی فازهای 15 و 16 درساحل خلیج فارس درمنطقه ویژه عسلویه در 270 کیلومتری شهربوشهرواقع شده است. این پالایشگاه باظرفیت پالایش 2000MMSCFDبرای تولیدگازصادراتی،اتان گازی باکیفیت موردنظرواحدهای پتروشیمی،پروپان وبوتان ومیعانات تثبیت شده طراحی وساخته شده است.

 • تاسيسات‌دريايي‌وساحلي‌اين‌فازهاعبارتنداز:

 • -دوسكوي‌حفاري‌توليد،هركدام شامل (12+3‌ ) حلقه‌چاه‌.

 • -دورشته‌خط‌لوله‌ 32 اينچ‌دريايي‌انتقال‌گازبه‌طول‌تقريبي115 ‌كيلومتر.

 • - دوخط‌لوله‌ 4 اينچي‌انتقال‌محلول‌گلايكول‌به‌طول‌تقريبي‌ 115 كيلومتر.

 • -واحدهاي‌شيرين‌سازي‌گازوسرويسهاي‌وابسته‌.