فرم ثبت اطلاعات پیمانکاران
   • مشخصات مربوط به اعضا هیات مدیره
  • پروژه های شرکت

  • تفکیک بر اساس تحصیلات


  • رتبه شرکت


  • لیست تجهیزات

  • اطلاعات تماس


  • آپلود مدارک

    تمامی گواهی نامه ها، تقدیر نامه ها، قرارداد ها و دیگر مدارک قابل ارائه در یک فایل پیوست گردد.