استارت آپ دوره زماني است كه طي آن تجهيزات و پكيج هاي "فرايندي " و "جانبي " به تدریج در سرويس قرار داده مي شوند.

شروع استارت آپ با برق دار كردن و در سرويس گذاشتن مداوم اولين تجهيز شروع مي شود. اين تجهيزات معمولا شامل مواردي نظير مدارهاي روشنايي ، سيستم ، تهويه مطبوع ، سرويسهاي جانبي و مانند آنها مي شود.

پايان استارت آپ زماني است كه كليه تجهيزات در سرويس قرار داده شده و به شرايط نرمال رسيده اند. در چنين شرايطي گفته مي شود كه مجتمع بطور كامل در حال عمليات بوده و آماده انجام تست هاي عملكردي مي باشد